TR | EN
Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı :

Şifre :Kayıt Ol | Şifremi Unuttum
Faydalı Linkler
Dokümanlar
İletişim Bilgileri
an image
© 2011
Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA,
Email: nuhungemisi@ormansu.gov.tr

Tel: (+90) 312 2076116
Fax: (+90 312) 2505615

Organizasyon

Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı’nın yönetimi; Bakanlık Makamının 10.02.2009 tarih ve B.18.0.BİD.0.03–713.03–91/10 sayılı olurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı altında yasal olarak yapılandırılan “Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi (BİB) tarafından yürütülmektedir. Birimin görevleri;

1) Biyolojik çeşitlilikle ilgili bilgi (tür, ekosistem, alan, tehdit, vs düzeyinde) standartlarının belirlenmesi,

2) Bu bilgilerin standartlara uygun depolanması ve güvenilir bilgi üretilmesi,

3) Toplanan verilerin koruma ve sürdürülebilir kullanım amaçlı analizi, doğal varlıklarımızın izlenmesi ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanması,

4) Eksik veri kümelerinin tespit edilerek bunların derlenmesi; eksik olanların güncellenmesi için gerekli organizasyonun yapılması,

5) Merkezi bir bilgi izleme mekanizması oluşturmak suretiyle, veri kaynakları arasında koordinasyon sağlanması ve gerektiğinde ilgili kuruluşlarla ortak kullanım, veri standardizasyonu eşgüdümünün sağlanması konusunda protokollerin yapılması,

6) Özellikle doğa koruma amaçlı ilgili grupların ihtiyaç duyduğu analitik bilgilerin ve sonuçların sunulması, olarak belirlenmiştir.

Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi (BİB) kendisine yüklenen bu sorumlulukları gerçekleştirmek amacı ile üç çalışma noktasından harekete başlamıştır:

-> Hâlihazırda 18 Ekim 2007 Tarihinde Sayın Bakanımız Prof.Dr. Veysel EROĞLU’nun Teşrifleriyle açılan ve www.nuhungemisi.gov.tr adresinde hizmet veren “Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı” ve diğer bilgi teknolojileri yardımıyla, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi,

-> Nuh’un Gemisi BÇ Veritabanı’na yeni ara yüzler geliştirilmesi ve diğer veritabanları ile uyumun sağlanması,

-> 2004 yılında uygulamaya konulan “Ulusal Boşluk Analizi Programı” çerçevesinde Sistematik Koruma Planlaması (Boşluk Analizi) çalışmalarının ülke genelinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı’na aktarılacak verilerin standardı için 19.10.2009 tarihli ve 2009/10 sayılı Bakanlık Genelgesi uygulanmaktadır