Biyolojik Çeşitlilik Verileri Nasıl Elde Ediliyor?


Biyolojik çeşitlilik verilerinin ana kaynağı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yapılan çalışmalardır. Biyolojik çeşitlilik envanter çalışmaları il bazında yapılmakta olup çalışılan ilde yer alan her bir 1:25.000 ölçekli paftadan hem damarlı bitkiler hem de omurgalı hayvanlar için veriler toplanmakta ve bu paftalar bazında sistematik örnekleme gerçekleştirilmektedir. Uygulanan biyolojik çeşitlilik envanter örnekleme yöntemi çalışma konularına ve alanın özelliklerine göre değişebilmektedir. Her bir canlı grubu için yöntem, konu uzmanı akademisyenler tarafından belirlenmektedir. Biyolojik çeşitliliğin envanterine ilişkin çalışmalar, 1:25.000 ölçekli paftalarda damarlı bitkiler ve omurgalı hayvanlar için deneme alanları alınarak gerçekleştirilmektedir. Envanter çalışmaları her ilde damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, balıklar, sürüngenler, çift yaşamlılar için literatür ve arazi çalışılmaları birlikte yürütülmektedir. Tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanlarda da sadece literatür çalışması yapılmaktadır. Her canlı grubu için belirlenen uzmanlık kriterlerine sahip akademisyenler tarafından envanter çalışmaları yürütülmektedir. Bu nedenle Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı bilimsel temellere dayandığı için veri kalitesi yüksektir. Bu sayede doğru, bilimsel temelli, sorgulanabilir, istatistiki olarak değerlendirilebilir ve analiz edilebilir biyolojik çeşitlilik verileri elde edilmektedir.

Error: Embedded data could not be displayed.