Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi


Baraj Göl Aynası (Göl Alanında) Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi 2013-2015 (3 yıl) yılları arasında yürütülmüştür. Projenin amacı; 2013-2015 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programında yer alan baraj projelerinde, baraj göl aynasının su tutulması ile su altında kalacak; risk altında olan, ekonomik (tıbbi-aromatik) değeri olan, endemik, lokal endemik, nadir ve nesli tehlikede olan bitki türlerinin (özellikli bitkiler) tespit edilmesidir.

Bu proje ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan ortak protokol çerçevesinde ülke genelinde baraj suları altında kalacak özellikli bitkilerin tespit edilerek üretiminin yapılması ve su tutma öncesinde uygun habitatlara taşınarak kurtarılması maksatlanmıştır.

2013 ile 2015 yılları arasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile tamamen su altında kalacak alanda yayılış gösteren, koruma biyolojisi, ekonomiklik gibi yönlerden öncelik arz eden özellikli bitkilerin tespitinin yapılması, sürekliliğinin sağlanması ve bu bitkilerin alandaki varlığı ve potansiyelleri hakkında gerekli olan verilerin toplanması hedeflenmiştir. Proje;

 • Baraj havzasının özellikli bitkilerini tespit etmeye yönelik alanın florasının ortaya konulması,
 • Baraj göl aynasında yer alan taşınabilir özellikli bitkilerin tespit edilmesi,
 • Özellikli bitkilerin habitatlarının ve habitat özelliklerinin koordinatlandırılarak tespit edilmesi, bu bitkilerin potansiyellerinin değerlendirilmesi,
 • Taşımaya (transplantasyon)/nakile uygun bireylerin popülasyonlarıyla birlikte tespit edilmesi,
 • Özellikli bitkilerin neslini devam ettirebileceği iklim, toprak yapısı ve ekolojik özellikler açısından en uygun habitatın tespit edilmesi,
 • Tespit edilen türlerin en uygun habitatlara taşınmalarına/nakillerine ilişkin uygun yöntemlerin ortaya konulması,
 • Özellikli bitkilerin üretim materyallerinin arazi çalışması ile toplanması ve üretim metotlarının ortaya konulması,
 • Özellikli bitkilerin yayılış gösterdiği ve bu bitkilerin taşınacağı/nakledileceği alanlardan toprak örneğinin alınması ve analizinin yapılması,
 • Barajların su tutulması sonrası göl aynasına yakın alanlarda oluşabilecek mikroklima şartları dikkate alınarak, özellikli bitkilerin korunmasına yönelik önerilerin ortaya konulması,
 • Özellikli bitkilerin potansiyel özelliklerinin değerlendirilmesi (koruma biyolojisi, geleneksel kullanımı, ekonomiklik vs. gibi özellikler yönünden verilerin toplanması ),
 • Özellikli bitki türlerinin taşınması/nakli, üretim ve dikim faaliyetleri için detaylı Yatırım Giderleri cetveli oluşturulması,
 • Arazi çalışmasında toplanan üretim materyallerinden mümkün olan miktarda materyalin uygun muhafaza koşulları sağlanarak Türkiye Tohum Gen Bankasına gönderilerek koruma| altına alınması,
 • Taşınan/nakledilen ve üretim materyallerinden üretimi yapılarak uygun habitata dikimi sağlanan özellikli bitkilerin izlenmesi amacıyla tablo şeklinde "İzleme Planı" nın hazırlanması. İzleme planında; izlenecek türün adı, izleme zamanı, izlemenin yapılacağı alan ve koordinatları, izleme yöntemi, izleme sonucu/tespit, tehdit ve önerilerin yer alması çalışmalarını kapsamaktadır.

2013 ve 2015 yılları arasında toplam 22 baraj alanında çalışmalar yapılmıştır. 2013 yılı için sekiz (8), 2014 yılı için beş (5) baraj alanında çalışmalar tamamlanmış olup; 2015 yılı için ise dokuz (9) baraj alanında çalışmalar yürütülmüştür. 2015 yılında 6 yeni baraj alanı ile 2014 yılında çalışma başlatılan ve yıllara sari yükleme oluru alınan üç (3) baraj daha; Rahmanlar Barajı (İzmir), Karareis Barajı (İzmir), Girme Barajı (Muğla) 2015 yılı programına alınmıştır.

Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi Sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Error: Embedded data could not be displayed.