İl İl Envanter Kitabı (54 İl için)


Küresel ölçekte, ülkelerin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, özellikle genetik kaynaklar anlamında büyük bir güç ve fırsat kazandırmaktadır. Türkiye, gerek coğrafi yapısı, gerekse değişik ekolojik şartları nedeniyle, dünyanın çok önemli gen ya da orijin merkezinin örtüştüğü bir konumdadır. Ülkemiz, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olarak isimlendirilen üç bitki coğrafyası bölgesine sahip olması ve iki kıta arasında köprü görevi sağlaması sebebiyle iklimsel ve coğrafik özelliklerin kısa aralıklarla değişmesi sonucu orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine, bu ekosistemlerin farklı formlarına ve farklı kombinasyonlarıyla birlikte zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olmuştur. “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalışması” öz kaynaklarla ve yerli uzmanlarla gerçekleştirilen, elde edilen verilerin Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı’na aktarıldığı Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan en kapsamlı biyolojik çeşitlilik envanter çalışmasıdır.

Proje kapsamında çalışmaları tamamlanan iller için hazırlanan envanter kitabına erişmek için tıklayınız.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Error: Embedded data could not be displayed.