Sultan Sazlığı Milli Parkı Pilot Uygulaması


“Yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve ekolojik ekonomi bilgileri üzerine inşa edilmiş bir ekonomi veya ekonomik kalkınma modelidir.” Haliyle yeşil ekonomi sadece sürdürülebilir kalkınma üzerine inşa edilmeye çalışılırsa başarısız olmaktadır. Yaygınlaştırılabilir bir akademik alt-proje olan “Sultansazlığı Milli Parkı’nın Biyokıymetlendirilmesi” başlıklı birinci bileşen kapsamında yeşil ekonomide buz dağının görünmeyen yüzü olan ekolojik ekonomi veya biyoçeşitlilik ekonomisi açıklığa kavuşturulmak istenmiştir. Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi metodolojisine göre ele alınan ekosistem hizmetlerinin; “tabiatın bize sunduğu mal, ürün ve hizmetler ile bunların sürekliliğini sağlayan ekolojik olgu ve fonksiyonların” parasal ve parasal olmayan değerleri araştırılmış; teori, etik ilkeler ve metodoloji ortaya konulmuştur.

Kayseri Sultansazlığı Milli Parkı’nda ekosistem ekonomide tanımlanmıştır. Ekolojik unsur ve fonksiyonların kıtlığı sıfır olmayan ekonomik varlıklar olduğuna dikkat çekilmiştir. Örneğin sadece arıların, emisyon ve radyoaktivite gibi muhtemel sektörel faaliyetler sebebiyle alandan çekilmesi ile Milli Park içi ve çevresindeki köylerde ortaya çıkacak tarımsal zararın 85.388.528,70 TL/YIL olduğu gösterilmiştir. Başka deyişle klasik ekonomide tanımlı olmayan ancak biyolojik çeşitlilik ve ekosistem ekonomisinde “ekosistem hizmeti olarak bir tanım bulan tozlaşma (polinasyon) isimli ekolojik fonksiyon” aynı zamanda ekonomik bir olgudur; birçok mal, ürün ve hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan biyolojik bir “düzenleyici hizmettir”. Alanın (24523 ha) ürettiği parasal biyokıymetin sadece ölçülen miktarı 1.429.301.367,53 TL, kırsal ve bölgesel kalkınmaya katkı veren sıcak para akışı ise 63.246.795 TL/YIL’dır.

Kayseri Sultansazlığı Milli Parkı’nda ekosistem sosyolojide tanımlanmıştır. Gerçekleştirilen soysal etki analiziyle, kırsal halkın biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleriyle ilişkisi ortaya çıkarılmıştır. Tüm doğal ve yarı doğal peyzajlarda olduğu gibi halkın geçim kaynakları doğrudan biyolojik çeşitliliğe dayanmaktadır. Alanda parasal olmayan biyokıymetler/ekokıymetler de mevcuttur. Biyolojik, kültürel, biyokültürel özdeğerler; doğal ve kültürel mirasın antropolojik, sosyal psikolojik, estetik, ilmi, tinsel ve ruhsal değerleri gibi parasal veya zımmi değerlendirmeye tabi tutulamayan (biyo/eko)kıymetler gibi…

Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu Kapsamında Öne Çıkan Bazı Stratejik Mekanizmalar belgesi için tıklayınız.

Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu Taslak Kılavuzu 1 (Politika Yapıcı Ve Karar Vericiler) için tıklayınız.

Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu Taslak Kılavuzu 2 (Biyokıymetlendirme Teknik Uygulayıcıları Sultan Sazlığı Milli Parkı Pilot Uygulaması) için tıklayınız.

Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu Taslak Kılavuzu 3 (İş Dünyası ve Vatandaş) için tıklayınız.

Error: Embedded data could not be displayed.