Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı


Taraf olduğumuz BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 6. Maddesi gereğince Sözleşmeye taraf ülkeler Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP) hazırlamakla veya güncelleştirmekle yükümlüdür. UBSEP, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesinde, ülke önceliklerini yansıtması bakımından Taraf Devletlerin Sözleşme kapsamındaki uluslararası taahhütlerinin sınırlarını belirlemektedir. Ülkemizin UBSEP’i son olarak 2006-2007 yıllarında ilgili gruplarının katılımıyla yürütülen bir çalışma sonucunda revize edilerek 2008 yılında Bakanlık Makamı Olur’u ile basılmıştır.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 2010 Yılında yapılan 10. Taraflar Konferansında 2020 Aichi Biyoçeşitlilik hedefleri kabul edilmiş, tüm tarafların 2014 yılına kadar UBSEP’lerini gözden geçirme, güncelleme ve revize etmesi kararı alınmıştır (COP X/2-Taraflar Konferansı 10/2 kararı). Bu doğrultuda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde çalışmalar başlatılmış ardından Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nden temsilcilerin katılımıyla mevcut durumu değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, UBSEP belgesinin 2007 yılından bugüne kadar kaydedilen ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi maksadıyla Müsteşarlık Makamında 29/12/2014 tarihinde bir toplantı tertiplenmiş olup, toplantı sonunda Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi İhtisas Heyetinin kurulmasına karar verilmiştir. Bahse konu heyet çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülmüştür.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi İhtisas Heyeti Sekreteryası tarafından çeşitli ülke örneklerinin UBSEP’leri (AB, Almanya, İngiltere, Hindistan, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Moldova, Hollanda vb.) analiz edilmiş, ülkemizdeki kurumların strateji ve vizyon belgeleri (TÜBİTAK 2023 hedefleri, Sanayi Stratejisi vb.), ülkemizin 10. Kalkınma Planı (2014-2018), BÇS Küresel Biyoçeşitlilik ve Çevre Durum Raporları, BÇS Toplantı kararları, Bakanlığımız Şura Kararları ve Stratejik Planı incelenmiş ve tüm bu bilgiler toplantı ve çalıştaylarda tartışılmıştır.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı Türkçe versiyonu için tıklayınız.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı İngilizce versiyonu için tıklayınız.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı Türkçe versiyonu için tıklayınız.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı İngilizce versiyonu için tıklayınız.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Error: Embedded data could not be displayed.