DOĞA KORUMANIN EKONOMİK SİSTEME ENTEGRASYONU İÇİN İLGİ GRUPLARININ EĞİTİMİ VE KILAVUZ OLUŞTURMA PROJESİ


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2012 yılında geçekleştirilen “Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu İçin İlgi Gruplarının Eğitimi ve Kılavuz Oluşturma” projesinin amacı doğa koruma kaynaklı çevresel dışsallıkların eliminasyon olanaklarının araştırılması, toplumun farklı sosyal ve sosyo-ekonomik katmanlarının doğa koruma ile ilişkisinin ortaya çıkartılması ve doğa koruma hakkında farkındalığın artırılmasıdır.

Proje; bir adet akademik alt-proje, bir adet politik strateji alt-projesi ve bir adet de eğitim alt-projesi olmak üzere üç bileşen şeklinde kurgulanmıştır.

Proje dokümanını indirmek için tıklayınız.

Error: Embedded data could not be displayed.