Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi


Biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi, biyolojik çeşitliliği oluşturan unsurların, insanların herhangi bir ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullanımını içeren, genellikle bir topluluğun kültürel veya manevi kimliğinin bir parçasını oluşturan, o topluluk içinde geliştirilen, devam ettirilen ve nesilden nesile aktarılan bilgi, ustalık, beceri ve uygulamaları ifade etmektedir.

Türkiye; tıbbi ve aromatik bitkiler, soğanlı bitkiler, kültür bitkilerinin yabani akrabaları ve gıda olarak kullanılan tüm bitkiler de dahil olmak üzere iki yaşamlıları, sürüngenleri, yerli hayvan ırkları, keşfedilmeyi bekleyen binlerce omurgasız arasında böcekleri, örümcekleri ve henüz gizemini koruyan mikroorganizmaları ile biyolojik çeşitliliğin çok önemli örneklerini sergilemektedir. Kökenini Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişinden alan geleneksel bilgiler ise, bu kaynakların mevcudiyetine daha da bir anlam kazandırmaktadır. Biyolojik kaynaklar, geleneksel bilgi ve biyoteknoloji üçlüsü bir araya getirildiğinde ülke kalkınmasına ivme kazandırılabilecek sayısız ürünün elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak, söz konusu geleneksel bilgilere sahip olan yaşlı nüfusun giderek azalması ve bu bilgileri aktarabileceği yeni neslin şehirlere göç etmesi gibi nedenlerle biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgilerin pek çoğu kayıt altına alınamadan unutulma veya kaybolma tehlikesi altındadır.

Proje detayı için tıklayınız.

Geleneksel Bilgi Yönetim Sistemi için tıklayınız.

Error: Embedded data could not be displayed.