x

Starters

  • Envanter sayısı
  • Endemik Tür Sayısı
  • IUCN (CR,VU,En) Tür Sayısı
  • İzlenecek özellikli alan sayısı
  • İzlenecek habitat sınıfı (2. Düzey)
  • Habitat Geometri Sayısı
Takson Bazında Envanter Sayıları
Taksonomiye göre Tespit Edilen Tür Sayıları
Taksonomiye göre İzlenecek Tür Sayısı
İkinci Düzey EUNIS Sınıflarına göre Habitat Sayıları
Öncelik Düzeyine Göre Özellikli Alan Sayıları
Endemizm ve Koruma Durumu Bazında Tür Sayıları
Endemizm ve Koruma Durumu Bazında İzlenen Tür Sayıları